Examen de certificare a competențelor profesionale